Onttrekken van grondwater te gebruiken als gietwater


Wilt u voor uw bedrijf grondwater uit de bodem halen en gebruiken als gietwater? U heeft hiervoor misschien een vergunning nodig van het waterschap. In sommige gevallen moet u de vergunning aanvragen bij het Rijk.

Om grondwater uit de bodem te halen om te gebruiken als gietwater, heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig van het waterschap. Soms hoeft u alleen een melding bij het waterschap te doen. Vraag bij het waterschap om meer informatie.

Ook kan het zijn dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen bij het Rijk. U moet een omgevingsvergunning aanvragen bij het Rijk als u meer dan 60 m3 grondwater per uur onttrekt dicht bij een water in beheer van het Rijk. Bijvoorbeeld als u water oppompt uit de uiterwaarden van een van de grote rivieren.

Melding of vergunning

Voor sommige werkzaamheden die veel voorkomen, hoeft u alleen een schriftelijke melding te doen.

Melding

Het waterschap kan algemene regels opstellen. Houdt u zich hieraan? Dan hoeft u de onttrekking alleen schriftelijk te melden aan het waterschap.

Omgevingsvergunning

Is het niet mogelijk om u aan de algemene regels te houden met uw activiteiten? Eventueel kunt u een omgevingsvergunning aanvragen bij het waterschap of het Rijk

Aanpak

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan of doet u een melding:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningcheck. U ziet of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen. U kunt dit meteen doen.
  • Log in:
    • voor uzelf: met DigiD
    • voor een bedrijf: met eHerkenning

Termijn

Het waterschap of het Rijk neemt een besluit over uw aanvraag binnen 8 weken nadat ze uw aanvraag hebben ontvangen.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55