Transformatiegebied Noordpoort


Transformatiegebied Noordpoort

Langs de noordelijke entree van Meppel ligt het Transformatiegebied Noordpoort. Het is een zwaar bedrijventerrein dat de gemeente wil transformeren naar een gemengd gebied voor wonen, lichte bedrijvigheid, recreatie en groen.

De ligging op het kruispunt van de noordelijke stadsentree en de Drentse Hoofdvaart biedt hiervoor kansen. Het gebied is pilot in het kader van de Crisis- en herstelwet en loopt hiermee vooruit op de nieuwe Omgevingswet. Voorop staat dat de gemeente met een nieuw ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ hier wil sturen op kwaliteit van de fysieke leefomgeving in plaats van op vastgetimmerde bestemmingen. Belangrijke drager van die kwaliteit zijn de cultuurhistorische verhalen uit het gebied en de industriële en ambachtelijke sfeer.

Transformatiegebied Noordpoort2