Kadernotitie Zo doen we Groen!


In december 2016 heeft de gemeente Meppel de Kadernotitie Zo doen we Groen! vastgesteld. Hierin wordt het beleid voor landschap, natuur, groen en water binnen de hele gemeente weergegeven.

Schoolplaat voor boerenlandnatuur

De gemeente beschrijft onder meer het verhaal van het landschap, hoe de dynamiek tussen mens en bodem/natuur vorm heeft gekregen en nog steeds krijgt. Dat is de basis van het beschrijven en waarderen van de kenmerken per landschapstype. Tevens zijn schoolplaten voor boerenlandnatuur opgesteld als streefbeelden voor het beleid. Deze boerenlandnatuur is afgestemd op het verhaal van het landschap en het huidige gebruik.