Gasselternijveen, noordrand bedrijventerrein


Op zaterdag 17 november 2012 hebben bewoners van de Hoofdstraat-Noord in Gasselternijveen, samen met medewerkers van de gemeente Aa en Hunze en de Natuur en Milieufederatie Drenthe, 4.200 bomen en struiken aan de noordkant van het bedrijventerrein Gasselternijveen geplant. De aanplant van de twintig meter brede strook groenvoorzieningen vond plaats in het kader van het verbeteren van de landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein aan de Vogelhemsweg.

Bedrijventerrein

Een voorbeeld hoe je samen met bewoners beplanting rond een bedrijventerrein kunt realiseren. Hiermee is een landschappelijke afronding van het bedrijventerrein gerealiseerd.

Bedrijventerrein

Het bedrijventerrein in Gasselternijveen aan de Vogelhemsweg ligt tussen de groene strook van de voormalige spoorlijn, de Hoofdstraat-Noord, het beekdal van de Hunze en het landschap van de randveenontginningen. De twintig meter brede groenstrook met streekeigen beplanting aan de noordzijde verzacht de overgang van de bebouwing naar het landschap en vermindert de uitstraling van verlichting bij duisternis.