Archeologie


Mesolitische kano's - Simon Drost / Drents Museum

Net als uit het grote, voormalige Bourtangerveen zijn ook uit dit kleinere, voormalige veengebied vuursteenvondsten bekend die zijn achtergelaten door jagers-verzamelaars uit de oude- en midden-steentijd. Daarnaast kunnen sommige voorwerpen die bij de vervening zijn aangetroffen, wellicht ook geduid worden als offervondsten, bijvoorbeeld de twee Romeinse munten die hier ooit in het veen terecht zijn gekomen.

Op het beekdal van het Voorste Diep in het noordwestelijk deel van het gebied na, is de nog resterende archeologische verwachting van het gebied beperkt.

Hamburg kern, Bron: J. Beuker