Aardkundige waarden


De Hondsrug loopt grofweg van Emmen tot Groningen, het gebied wordt gevormd door de parallel gelegen dalen en ruggen. Gelegen tussen twee ruggen, de Rolder- of Sleenerrug en de Hondsrug, ligt in het dal Odoornerveen. De bovenloop van het Voorste Diep ontsprong door kwel in de buurt van de plaats Odoornerveen. Het Voorste Diep doorsneed de Hondsrug ter hoogte van Borger. Later werd het Voorste Diep vergraven tot het huidige kanaal Buinen-Schoonoord. Onlangs is de Mandelanden opnieuw ingericht en kreeg het haar natte oorspronkelijke karakter terug.

In het dal stagneerde water mede door het voorkomen van keileem en ontstond er veenvorming. In de negentiende eeuw werd gestart met de turfwinning. De plaatsnamen Odoornerveen en Kibbelveen herinneren ons nog aan het inmiddels verdwenen veen.