Landschap

Zweeloo, Aalderstroom, Bron: H. DekkerHet gebied van de Mars- en Westerstroom maakt deel uit van het Drents Plateau. Binnen het plateau zijn de beekdalen de ruggengraat van het landschap. De beekdalen vormen samen met de essen, esdorpen en (voormalige) heidevelden het esdorpenlandschap. Het is een gaaf landschap. De esdorpen nemen in dit landschapstype een centrale plaats in. Tot de invloedsfeer van elk esdorp behoren een of meer escomplexen, een strook met oude veldontginningen rond het dorp (goorns), een gedeelte van een beekdal en een (ontgonnen) heideveld. De ligging van de verschillende onderdelen van dit landschapstype is in hoge mate bepalend voor de landschappelijke hoofdstructuur van dit deelgebied. Deze ruimtelijke verdeling wordt voor een belangrijk deel door abiotische factoren bepaald (reliëf, water en bodem). Daarnaast heeft de occupatiegeschiedenis een rol gespeeld. Zo werd de oppervlakteverhouding tussen essen, groenlanden en heidevelden mede bepaald door de bevolkingsgroei en de ligging van de markegrenzen. Het beschreven gebied behoort tot het Esdorpenlandschap. Fraaie voorbeelden van het esdorpenlandschap zijn de gebieden met de dorpen Oosterhesselen, Gees, Zweeloo, Aalden, Sleen en Wachtum.

Gees, Bron: H. DekkerZweeloo, Bron: H. Dekker

In het kader van de werkverschaffing zijn op de ontgonnen heidevelden bossen aangelegd die nu een belangrijk onderdeel vormen van de landschappelijke hoofdstructuur. Ten westen van Coevorden ligt Steenwijksmoer. Deze omgeving behoort tot het landschapstype Wegdorpenlandschap van de randveenontginning. Aan de oostkant van Coevorden liggen de gehuchten Vlieghuis, Padhuis en Pikveld. Deze gehuchten behoren tot het landschapstype Esgehuchtenlandschap. Het esgehuchtenlandschap onderscheidt zich door maat en schaal van het esdorpenlandschap.

Dwars door de hogere gronden en beekdalen loopt een aantal wegen en kanalen die doorgaans nauwelijks samenhang vertonen met de landschappelijke hoofdstructuur.

Gees, Bron: H. Dekker

Net als veel esdorpen ligt havezate De Klencke op de overgang van hoog naar laag, aan de rand van het beekdal van de Westerstroom. Landgoed De Klencke ligt in het beekdal van het Drostendiep. Het landhuis wordt omringd door oud loofbos, heide, graslanden, rechte lanen en boerderijen. Eigenlijk vormt het gebied rondom de Klencke een stukje esdorpenlandschap op zichzelf. Alle landschapsonderdelen zijn hier in hun onderlinge samenhang aanwezig (de bebouwing van de havezate, de Klenckeresch, het Klenckerveld en de Klenckerlanden).*

Oosterhesselen, De Klencke, Bron: H. Dekker