Landschap

Het gebied Drentsche Aa bestaat uit het esdorpenlandschap. De Drentsche Aa is een verzamelnaam voor een waaier aan talloze beekdalen. Samen vormen de beekdalen het totale stroomgebied en vormden het landschap. Een ogenschijnlijk onaangetast gebied dat voor velen het beeld is van het natuurlijke Drentse landschap. Niets is minder waar, al duizenden jaren is het Drentsche Aa-gebied bewoond. Samen met het Geuldal in Limburg is het wel eens het vijf sterrenlandschap van Nederland genoemd. Het subtiele spel tussen cultuur en natuur geeft dit gebied zijn charme; hooilanden, de bollende essen, houtwallen een meanderende beek en in het bijzonder bepalen rust en stilte er de sfeer.

Taarlo Dr Aa, Bron: H. DekkerIn de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw, in de tijd van de ruilverkaveling, werden elders beken langs de liniaal rechtgetrokken tot keurige rechte afwateringskanaaltjes. De Drentsche Aa bleef dit lot deels bespaard. Harry de Vroome had hierin een belangrijke rol.

Hij zag al vroeg het bijzondere van het gebied en heeft zich ingezet voor de bescherming hiervan. Als herinnering aan zijn werk staat er in dit stroomdallandschap van de Drentsche Aa nabij het Balloërveld een monument.

Balloërveld, Bron: H. Dekker

De grote boswachterijen en het Balloërveld staan in contrast met het kleinschalig esdorpenlandschap. Staande op het Balloërveld overvalt het uitgestrekte, weidse heideveld afgewisseld met stuifduintjes, vliegdennen en bosstroken.

De taps toelopende torenverkaveling langs de zuidkant van Rolde is georiënteerd op de toren van de Jacobskerk . Beboste- en open percelen wisselen elkaar af.