Wandelbos Meppel en plas Engelgaarde (Blijdenstein)

Het Kuijersbos is een reservaat met voormalig blauwgrasland. Er worden nu drassige, schrale hooilandvegetaties en gagel- en wilgenstruwelen aangetroffen. Tot zeker 2005 leefde hier een populatie van de zeldzame Aardbeivlinder, een typische soort van laagveenvegetaties. De laatste jaren zijn geen exemplaren meer gezien, al hoeft dit niet te betekenen dat dit bijzonder vlindertje hier is uitgestorven. Ook is recent nog weer een Zilveren maan waargenomen.

Laatst bijgewerkt op 22 mei 2014.