Behoud in situ

Behoud in situ (in de bodem): Het gaat hier om een selectie van bekende en gewaardeerde archeologische vindplaatsen (waarden) waarvan wij vinden dat ze ‘in situ’ behouden moeten blijven voor toekomstige generaties en toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Hieronder vallen alle hunebedden, een cluster veenterpen in de kop van Drenthe, een aantal grafheuvelcomplexen, nederzettingsterreinen, offerveentjes, veenwegen en schansen, alle zekere Celtic fields, het Spaans kerkhof en gebieden met karrensporen.

Laatst bijgewerkt op 16 juni 2014.