WUR onderzoekt kringlooplandbouw op Eytemaheert


Natuurboerderij Eytemaheert ontwikkelt bouwstenen voor de transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw en nieuwe verdienmodellen. Stapsgewijs verbetert Eytemaheert de kringloop op het eigen bedrijf door het verlies van nutriënten en koolstof te beperken. Met inzet van hightech werkt het bedrijf aan het vergroten van de biodiversiteit in verbinding met de omgeving.