Bodem, grasland en nutriëntenstromen als basis voor voerproductie op Eytemaheert

Gepubliceerd op 2 mei 2023

Natuurboerderij Eytemaheert wil landbouw en natuurbeheer integreren. Daarvoor wordt de veestapel gevoed met eigen gewasproductie en aanvoer van biomassa uit natuurgebieden, zonder aanvoer van diervoeders of (kunst)mest van elders. Wat is de basis voor voerproductie op Eytemaheert? We kijken naar de grondsoorten en het gebruik van de percelen, de nutriëntenvoorraad in de bodem, en welke soorten gras en kruiden in het grasland van het bedrijf voorkomen.

Lees het hele artikel op de website van de WUR.