Schadevergoeding voor intrekken/wijzigen vergunning onttrekken grondwater of infiltreren water


Stel: u heeft een omgevingsvergunning om grondwater te onttrekken of om water in de bodem te brengen. Dat laatste noemen we infiltreren. Soms trekt de provincie die vergunning in of verandert zij die, maar is het niet uw schuld. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de provincie nieuw beleid ontwikkelt waardoor er andere regels gaan gelden.

Als u hierdoor schade heeft of gaat krijgen, dan kunt u schadevergoeding krijgen. Dit heet nadeelcompensatie. U kunt ook nadeelcompensatie krijgen wanneer de provincie uw vergunning voor een deel intrekt.

Voorwaarde voor nadeelcompensatie is dat u niet hoort te betalen voor de gevolgen van de verandering of intrekking van de vergunning. Het Rijk, de provincie, de gemeente of het waterschap kan de regels veranderen of intrekken. Wie dat doet, moet ook de nadeelcompensatie geven.

Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor nadeelcompensatie zijn onder andere:

  • U heeft een omgevingsvergunning om grondwater te onttrekken of water te infiltreren.
  • De provincie heeft uw omgevingsvergunning helemaal of voor een deel ingetrokken of de voorschriften van de vergunning veranderd.
  • Door deze verandering of intrekking heeft u schade of gaat u schade krijgen.
  • De intrekking of verandering van de omgevingsvergunning is niet uw schuld.
  • U bent niet verzekerd tegen de schade.
  • U zou de schade niet hoeven betalen want: 
    • de schade is groter dan een normaal bedrijfsrisico
    • de schade is bij u veel groter dan bij anderen

Aanpak

U vraagt de nadeelcompensatie aan bij de provincie die heeft besloten de omgevingsvergunning te veranderen of in te trekken.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55