Subsidie Energiebesparing Drents MKB


Ben jij een Drents mkb’er en wil je energiebesparende maatregelen treffen die bijdragen aan het verlagen van de energiekosten? Dat kan met de subsidieregeling energiebesparing Drents MKB. Ontvang maximaal 40% van de kosten voor energiebesparende maatregelen, tot een maximum van € 30.000,-. Je kunt subsidie krijgen voor isolatie van de gebouwschil en de aanschaf van energiezuinige verlichting, ventilatie en verwarming. Energiezuinige pompen en elektromotoren komen ook in aanmerking voor een subsidie. Zonnepanelen en windmolens vallen buiten de regeling. Alle energiebesparende maatregelen staan in de maatregelenlijst van de subsidie.

Voor wie

Mkb-ondernemers met een fysieke vestiging in de provincie Drenthe.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Materiaalkosten;

 • Loonkosten van externen (installatiekosten).

Wat zijn de voorwaarden?

 • Er wordt subsidie aangevraagd voor een maatregel genoemd in de maatregelenlijst van de subsidieregeling;
 • Het project moet obstakelvrij kunnen worden uitgevoerd;
 • De investering(en) in energiebesparende maatregelen moeten bijdragen aan het verlagen van de energiekosten in een fysieke vestiging in Drenthe;
 • De hoogte van een te verstrekken subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten exclusief btw;
 • De subsidie is minimaal € 1.000,-. De subsidiabele kosten moeten daarom minimaal € 2.500,- zijn;
 • De maximale subsidie is € 30.000,-;
 • Een vestigingslocatie kan slechts eenmaal subsidie ontvangen;
 • Je komt niet in aanmerking voor subsidie wanneer je elektriciteitsverbruik groter is dan 50.000 kWh of je aardgasverbruik groter is dan 25.000 kubieke meter per jaar;
 • Je mag nog niet met de werkzaamheden zijn gestart voor indienen van de aanvraag;
 • Het project is uiterlijk anderhalf jaar na verlening van de subsidie gerealiseerd en afgerond;
 • Zonnepanelen en windmolens komen niet voor subsidie in aanmerking.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

SNN

Bezoekadres

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres

Postbus 779
9700 AT Groningen
info@snn.nl 
Telefoon (050) 522 49 21