Subsidie Programma zandgronden 2022-2027


Deze regeling heeft tot doel het stimuleren en faciliteren van het nemen van maatregelen die bijdragen aan de vergroting van de waterbeschikbaarheid door zuinig gebruik of het vasthouden, verdelen of aanvoeren van zoetwater.

Voor wie

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

  • gemeente Aa en Hunze
  • gemeente Assen
  • gemeente Groningen
  • gemeente Noordenveld
  • gemeente Tynaarlo
  • LTO Noord
  • waterschap Hunze en Aa's
  • Wetterskip Fryslân

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55