Subsidie Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie 2021-2027


Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruik maken van de landelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie. Via die regeling kunnen ze een bijdrage van het Rijk krijgen voor de uitvoering van klimaatadaptatiemaatregelen. Landelijk is 200 miljoen cofinanciering beschikbaar. Het bedrag kan gebruikt worden om klimaatadaptieve maatregelen versneld uit te voeren, om al geplande ruimtelijke maatregelen uit te breiden met adaptatiemaatregelen, of om nieuwe adaptatiemaatregelen op te pakken.

Het samenwerkingsverband Fluvius is door het Rijk aangemerkt als werkregio. Fluvius bestaat uit de gemeenten Midden-Drenthe, Hoogeveen, De Wolden, Westerveld Meppel en Steenwijkerland, het waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincies Drenthe en Overijssel. Voor de uitvoering van maatregelen in de werkregio Fluvius is door het Rijk een subsidiebedrag van € 5.042.000,- beschikbaar in de periode van 2021 tot en met 2027. De werkregio heeft Drenthe als kassier aangewezen. Drenthe zal  voor de werkregio de financieel administratieve handelingen verrichten voor het verkrijgen en verdelen van de bijdrage van de Impulsregeling Klimaatadaptatie.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55