Ontheffing in het kader van artikel 61b RVV


Voor ontheffing van het verbod om personen te vervoeren in de open of gesloten laadruimte van een motorvoertuig of bromfiets en in of op een aanhangwagen achter een motorvoertuig of bromfiets, komen bestuurders van de volgende voertuigen in aanmerking:

  • landbouw- of bosbouwtrekkers*
  • motorrijtuigen met beperkte snelheid*
  • wegtreintjes, als bedoeld in artikel 61b lid 2 onder e van het RVV 1990.

* Als bedoeld in de Regeling Voertuigen.

Hoe vraagt u een ontheffing aan?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente, waarin u woonachtig bent. Als de aanvraag betrekking heeft op het gebruik van wegen van meerdere wegbeheerders, neemt de gemeente bij wie het verzoek is ingediend, daarover contact op met die wegbeheerders.

Criteria

Er moet worden voldaan aan de criteria genoemd in de Beleidsregel ontheffingen in het kader van artikel 61b van het RVV.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55