Digitale snelheidsdisplays


De provincie Drenthe heeft de beschikking over acht digitale snelheidsdisplays, deze kunnen tijdelijk langs provinciale wegen worden geplaatst.

De snelheidsdisplays zorgen ervoor dat de verkeersdeelnemer wordt herinnerd aan de geldende maximumsnelheid en de verkeersdeelnemer kan zien of er niet te snel wordt gereden.

De snelheidsdisplays kunnen op verschillende locaties langs de provinciale weg worden geplaatst, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, voor de duur van twee à drie weken. De snelheidsdisplays worden niet permanent op één locatie geplaatst, maar op wisselende locaties.

Verzoek indienen

Wilt u het snelheidsdisplay langs een provinciale weg geplaatst? Dan kunt u een verzoek indienen bij de provincie Drenthe. De digitale snelheidsmeters worden door de provincie Drenthe geplaatst. Uw verzoek kan worden ingediend per post of per e-mail.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55