Wet Natuurbescherming - Beheer & schadebestrijding (Faunaloket)


Op grond van de Wet natuurbescherming, beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe en de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (POV), verleent de provincie ontheffingen voor de uitvoering van beheer en schadebestrijding.

Faunaloket

Het Faunaloket is het eerste aanspreekpunt voor aanvragen van ontheffingen ten behoeve van beheer en schadebestrijding.

Wet- en regelgeving

Faunaloket Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
E-mail: info@faunaloketdrenthe.nl
Telefoon: (0592) 36 55 00