Bodemsanering, melding bodemverontreiniging


U meldt verontreiniging of aantasting van de bodem zo snel mogelijk nadat u dit heeft gemerkt. Dit geldt ook als u activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten doet of laat doen. De hier bedoelde activiteiten staan in de Wet bodembescherming. Het gaat bijvoorbeeld om:  handelingen die erosie (afbraak), verdichting (samenpakking) of verzilting (verzouting) van de bodem tot gevolg kunnen hebben; handelingen waarbij bepaalde stoffen op of in de bodem terecht moeten gaan komen om de structuur of de kwaliteit van de bodem te beïnvloeden; en  andere handelingen waarbij ingrepen worden verricht of stoffen worden gebruikt die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten.

Aanpak

Zo snel mogelijk nadat u op de hoogte bent van de verontreiniging of aantasting van de bodem doet u een melding. U geeft bij de melding aan welke maatregelen u van plan bent te nemen om de bodem te saneren of de aantasting te beperken. De maatregelen die u kunt en moet nemen bij de sanering hangen af van het soort en omvang van de verontreiniging. Voor een kleinschalige verontreiniging hoeft u alleen een Besluit uniforme saneringen (BUS) melding te doen.

Wet- en regelgeving

Overzicht formulieren bodemsanering

RUD Drenthe

Bezoekadres

Vestiging Assen

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Vestiging Emmen

Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen

Postadres

Postbus 1017
9400 BA Assen
info@ruddrenthe.nl 
Telefoon 0800-9102