Bemaling beïnvloeding bodemverontreiniging


Met dit formulier kunt u een melding maken van een bemaling die onder de invloedsfeer van een bodemverontreiniging ligt (Wet bodembescherming, artikel 28, derde lid).

Overzicht formulieren bodemsanering

RUD Drenthe

Bezoekadres

Vestiging Assen

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Vestiging Emmen

Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen

Postadres

Postbus 1017
9400 BA Assen
info@ruddrenthe.nl 
Telefoon 0800-9102