Eenmalige afdracht bij winning van koolwaterstoffen


Heeft u een winningsvergunning en gebruikt u een terrein voor het winnen van koolwaterstoffen? Dan moet u 1 keer een bedrag aan de provincie betalen. Zijn er medehouders van de winningsvergunning? Dan moeten de medehouders 1 medehouder aanwijzen die het geld overmaakt.

Voorwaarden

U moet het eenmalige bedrag betalen aan de provincie als:

  • u (mede)houder bent van een winningsvergunning
  • u binnen deze provincie een terrein voor het winnen van koolwaterstoffen gebruikt
  • de mijnbouwwerken die u nodig heeft, aanwezig zijn op het terrein.

Contact

U moet het bedrag betalen aan de provincie. De provincie stelt vast hoe hoog het bedrag is dat u moet betalen en laat dat aan u weten. U moet daarna het bedrag binnen een maand betalen.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55