Verordening bijzondere voordelen gemeenteraad en commissies, kennisneming door provincie


De leden van de gemeenteraad ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding en een tegemoetkoming in de kosten. Ook de leden van commissies, deelraden en de leden van het dagelijks bestuur van een deelgemeente komen voor een vergoeding in aanmerking. De gemeente legt de vergoedingen in verschillende verordeningen vast. Vervolgens zendt de gemeente deze ter goedkeuring naar de provincie. Ook is het mogelijk dat de gemeente een aparte verordening wil opstellen. Bijvoorbeeld als er extra vergoedingen en uitgaven zijn. Ook dan moet de provincie dat eerst goedkeuren.

Voorwaarden

De gemeente stuurt een aparte verordening naar de provincie als het volgende van toepassing is:

  • de gemeente wil andere voordelen dan vergoedingen en tegemoetkomingen toekennen;
  • de voordelen komen op kosten van de gemeente.

Contact

De gemeente laat de verordeningen goedkeuren door de provincie.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55