Koninklijke onderscheidingen, toekenning


Ieder jaar reikt de burgemeester koninklijke onderscheidingen uit aan mensen die zich om verschillende redenen inzetten binnen en voor de samenleving. Als u vindt dat iemand voor een onderscheiding in aanmerking komt, dan kunt u voor die persoon een aanvraag indienen bij de gemeente. Soms overhandigt de Commissaris van de Koning een onderscheiding. Bijvoorbeeld aan een burgemeester.

Contact

De aanvraag voor een koninklijke onderscheiding doet u bij de gemeente. U kunt geen aanvraag indienen voor uzelf.

Soms vraagt u het aan bij de provincie. Bijvoorbeeld als de koninklijke onderscheiding voor een burgemeester is.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55