Archiefbescheiden, machtiging beperking openbaarheid


Archiefstukken ouder dan 75 jaar mogen openbaar gemaakt worden. In bijzondere gevallen verleent de overheid speciale machtigingen om de openbaarmaking tegen te houden.provincie.

Voorwaarden

De openbaarmaking van archiefstukken ouder dan 75 jaar kan voor een bepaalde periode worden tegengehouden. Alleen als het volgende van toepassing is:

Het tegenhouden van openbaarheid:

  • gebeurt uit respect voor de persoonlijke privésfeer;
  • is in het belang van de staat of zijn bondgenoten;
  • voorkomt dat personen of organisaties worden bevoordeeld of benadeeld.

Aanvragen

U moet de machtiging altijd aanvragen bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wilt u een machtiging aanvragen voor archiefstukken die in een gemeentelijke archiefbewaarplaats bewaard worden? Vraag de machtiging dan aan bij de provincie.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55