Werkzaamheden aansluiting Rondweg Emmen en N34


De aanleg van de fly-over van de N34 naar de Rondweg in Emmen begint op maandag 4 mei 2020. Aannemer Van Spijker Infrabouw gaat hier aan de slag in opdracht van de provincie Drenthe.

De aansluitingen van de Ermerweg en de Oude Rijksweg op de Rondweg Emmen (N391) zijn vanaf 4 mei 2020 afgesloten voor al het verkeer; ook voor het verkeer op de huidige parallelweg en fietspaden. Borden geven de omleidingsroutes aan. Beide aansluitingen keren niet terug wanneer het nieuwe knooppunt gereed is. De verbinding tussen Erm en Emmen blijft wel bestaan. Ook landbouwverkeer kan deze verbinding gaan gebruiken.

Weekendafsluiting N34-Rondweg Emmen: 8 - 11 mei 2020

In het weekend van 8 mei vanaf vrijdag 20.00 uur tot en met maandag 11 mei om 06.00 uur zijn de aansluitingen van de N34 van en naar de Rondweg Emmen aan de westzijde (aan de kant van Erm) afgesloten. Dit is nodig om een tijdelijke rotonde te maken. Hierdoor ontstaat ruimte voor onder andere de bouw van het nieuwe, extra viaduct Klinkmolen 2 over de Rondweg en de nieuwe Ermerweg. Dit jaar volgen er nog drie weekendafsluitingen voor dit project.

De werkzaamheden gebeuren in nauwe samenhang met de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en de Frieslandroute. Het uitgangspunt bij de werkzaamheden is dat het verkeer zo weinig mogelijk hinder ervaart. Als alles volgens planning verloopt, is het knooppunt eind 2021 klaar.