Natuur in de Onlanden


In 2009 kreeg het waterbergingsgebied in de Kop van Drenthe officieel de naam 'De Onlanden'. Deze naam was voorgesteld door een samenwerkingsverband van de vijf IVN-afdelingen in de omgeving, het Drentse Landschap en de Historische Vereniging Roon. Vanaf 2008 is hard gewerkt aan de inrichting van het natuur- en waterbergingsgebied. Eind 2012 waren de werkzaamheden vrijwel afgerond.

onlander2

In dit project is gewerkt met de kernkwaliteiten natuur, cultuurhistorie, rust, aardkundige waarden.

Het betreft o.a. Zwartendijksterschans (cultuurhistorie), Steenhuis Peize (cultuurhistorie), Peizerdiepsysteem (Natuur).

Onlander Onlanden

U kunt de visie Leekstermeer in de rechterkolom downloaden. Dit document gaat over de toekomst van het Leekstermeer. Het is het resultaat van een proces waarin verschillende groepen uit dit gebied met elkaar gesproken hebben over een nieuwe ontwikkelingsvisie. Dat is nodig omdat het Leekstermeergebied een waardevol gebied is met natuurwaarden die zelfs op Europees niveau worden gewaardeerd. Deze waarden moeten worden beschermd en ontwikkeld. Tegelijkertijd willen mensen van het gebied kunnen genieten en willen ondernemers op deze wensen zo goed mogelijk in spelen. Deze verschillende belangen kunnen spanning opleveren. Maar natuur en recreatie kunnen elkaar ook versterken. De kunst is daar een goede balans in te vinden.