Hoe nu om te gaan met voormalige agrarische bedrijfsbebouwing (VAB)?


De gemeente maakt onderscheid tussen voormalige agrarische bedrijfsbebouwing met een agrarische bestemming en voormalige agrarische bedrijfsbebouwing met een woonbestemming.

Daarnaast is er een categorie voormalige bedrijfsbebouwing met nog een bedrijfsbestemming.

Voormalige agrarische bedrijfsbebouwing met nog een agrarische bestemming

Wanneer een voormalig agrarisch bedrijfsperceel nog een agrarische bestemming heeft, dan moet in het hoofdgebouw worden gewoond. In het hoofdgebouw in combinatie met bestaande bijgebouwen is een functioneel hergebruik, onder voorwaarden, toegestaan.

Wanneer geen functioneel hergebruik wordt gewenst is het ook mogelijk om in het hoofdgebouw twee afzonderlijke zelfstandige woningen te realiseren.

Voorbeelden van vorenstaande regeling zijn er legio:

  • Scheepsbevrachtingskantoor in hoofdgebouw.
  • Zorgboerderij.
  • Concertboerderij.
  • Twee inpandige woningen met ondergeschikte bedrijvigheid (rijschool en leslokaal).

Voormalige agrarische bedrijfsbebouwing met een woonbestemming

In het kader van de maatwerkbenadering is het meermaals voorgekomen dat oorspronkelijke agrarische panden al een woonbestemming hebben gekregen.

De bestaande bebouwing is veelal “ruim in de jas” en ook bij uitstek geschikt voor meer dan de functie wonen.

De VAB benadering van de gemeente Borger-Odoorn is ruimer geworden en in voormalige aanwezige agrarische bedrijfspanden met een woonbestemming kan ook en functioneel hergebruik plaatsvinden, wanneer aan een aantal eisen wordt voldaan, o.a. dat in het hoofdgebouw ook gewoond moet worden.

Voorbeeld van vorenstaande regeling:

*Realisatie van een kinderopvangbedrijf met buitenschoolse opvang.

Voormalige bedrijfsbebouwing met nog een bedrijfsbestemming

Naar analogie van het gestelde onder 1 dient her invulling van de voormalige bedrijfsbebouwing via maatwerkbenadering te worden opgepakt.