Over de Smildervenen


De Smildervenen zijn een relatief klein gebied maar wel een van uitersten. Hier zijn de racende, ronkende motoren op het TT-circuit te horen maar ook het ruisende klapwieken van de kraanvogels van het Fochteloërveen. Een grotere tegenstelling lijkt moeilijk voorstelbaar.

In de Smildervenen heerst de rechte lijn van de veenontginning, de mens heeft de natuurlijke omgeving aangepast aan zijn wens en behoefte aan brandstof. Het maakbare is zowel landschappelijk als maatschappelijk terug te vinden. De Maatschappij van Weldadigheid stichtte in de negentiende eeuw in Veenhuizen een (straf)kolonie waar de orde en regelmaat zowel in vorm als geest de boventoon voeren. Inmiddels staat de kolonie op de Unesco-lijst en behoren de ellendige leefomstandigheden tot het verleden. Ook de natuur herovert terrein, bijzondere soorten als zwanebloemen, koningsvarens, graspiepers en gele kwik, zijn vandaag de dag te vinden langs verwaarloosde wijken.