Landschap

De stuwwal van Zuidwolde bepaalt in grote mate de structuur en het beeld van het aanwezige esdorpenlandschap. De dorpen Ten Arlo, Schottershuizen en Zuidwolde liggen op de flank van de rug. Het patroon van bosstroken en -singels die vanaf de rug het omliggende landschap insteken zijn karakteristiek. Deze slagen, wallen en singels markeren de flanken van de stuwwal en geven vooral de essen ten zuiden van Zuidwolde (Drogteresch, Bazuineresch en Schottersesch) een geheel eigen karakter.

Ten Arlo, Bron: H. Dekker Schottershuizen - Zuidwolde, Bron: H. Dekker

De stuwwal is gemiddeld tussen de 10 en 14 meter hoog met een hoogterecord van 16,6 meter in het bosgebied Klein Zwitserland, dat noordoostelijk van Zuidwolde ligt. In het zuidoosten van het deelgebied ligt de 14,5 meter hoge Braamberg. Het aflopende reliëf tussen beide ‘hoogtepunten' is vanaf de Ommerweg zichtbaar in westelijke richting.

Zuidwolde Klein Zwitserland, Bron: H. Dekker

Het landschapstype Esgehuchtenlandschap concentreert zich langs de Reest. Het Reestdal is alom erkend als een bijzonder gaaf deel van het esgehuchten- of hoevenlandschap op de grens van Drenthe en Overijssel. Het kleinschalige gebied bestaat uit een aantal kleine nederzettingen. Deze nederzettingen bestaan veelal uit een- tot twee boerderijen met (eenmans)essen op zandopduikingen, langs de Reest. Op een aantal plaatsen gaat het beekdal via hei en bos prachtig over in het veld, het zijn zeer fraaie en waardevolle plekken!*

Reest Rabbinge, Bron: H. DekkerReest, Bron: H. Dekker

Laatst bijgewerkt op 3 november 2015.