Rug van Zuidwolde


Rug van Zuidwolde

Langs de zuidrand stroomt de Reest van oost naar west en vormt met haar beekdal de grens tussen Drenthe en Overijssel. De sterk meanderende veenloop lijkt vrijwel ongeschonden. Het beekdal herbergt een kleinschalig esdorpenlandschap. De bescheiden boerderijen staan op een- en tweemans-essen, en zijn gelijkmatig verstrooid op de flanken van het beekdal.

Kaartje van gebied

Rug van Zuidwolde