Over dit gebied


Fietsend langs het Oranjekanaal, gegraven tussen 1853 en 1857, vallen de rust en ruimte op van het groene, veenkoloniale Odoornerveen. Aan weerszijden van het kanaal strekken de royale akkers schijnbaar uit tot aan de horizon. Je zou bijna denken dat het nooit anders is geweest.

Het Odoornerveen ligt geklemd tussen de Hondsrug in het oosten en de hogere gronden van het Drents Plateau in het westen bleef het relatief kleine Odoornerveen tot halverwege de negentiende eeuw onaangetast. Dankzij archeologische vondsten is bekend dat het gebied ook in de prehistorie werd bewoond. Met de komst van het Oranjekanaal kon het veen worden geëxploiteerd, ontstond het dorp Odoornerveen en veranderde het onregelmatige, ruwe veenlandschap in de nu nog herkenbare heldere structuur van een veenontginningskolonie.