Opmerkelijke soorten

In het gebied komen de volgende opmerkelijke soorten voor:

Ooievaars;

Das;

Vleermuizen;

Kerkuil en Steenuil;

Kwartelkoning;

Kamsalamander;

Orchideeën;

Muurplanten en Akkerkruiden.