Natuur

Hoogeveen, Bron: H. DekkerNoordsche Schut, Bron: H. Dekker

De Hoogeveense Venen vormen een hoogveenontginningsgebied, dat grotendeels bestaat uit landbouwgrond. Verspreid over het gebied liggen restantenvan het vroegere hoogveen, die nu de status van natuurgebied hebben. Wijken in het agrarisch gebied bevatten plaatselijk waardevolle vegetatie. Van enkele plantensoorten in de wijken is de aanwezigheid te danken aan lokale kwel. Het overgrote deel van de Hoogeveense Venen is echter permanent dan wel een deel van het jaar inzijgingsgebied. In het noordelijk deel van de Hoogeveense Venen liggen verspreid wat kleine natuurgebiedjes, meestal met bos *.