Respecteren

Respecteren geldt voor de hele CHS. De cultuurhistorische samenhang, zoals die in de hoofdstructuur is verwoord en verbeeld, is van provinciaal belang. Daarom willen we die cultuurhistorische samenhang veilig stellen voor de toekomst. De categorie is vooral van toepassing in gebieden waar de ontwikkelingen meer kleinschalig zijn en zich in een laag tempo voltrekken.

Bij ontwikkelingen ligt onze inzet bij het waarborgen van de cultuurhistorische samenhang voor de toekomst. Initiatiefnemers hebben de verantwoordelijkheid om de cultuurhistorische hoofdstructuur als inspiratiebron te benutten voor ontwikkelingen. Als provincie zullen wij plannen en initiatieven daar op beoordelen. Onze ambities zijn verwoord in de bijbehorende deelgebieden.

De elementen en structuren van de Cultuurhistorische hoofdstructuur zijn nader aangeduid Informatiekaart cultuurhistorie van de Omgevingsvisie, het provinciaal belang daarvan staat nader beschreven in hoofdstuk 6 van het Cultuurhistorisch Kompas (pdf?handheld=true, 6.9 MB).