Beekdalen Emmer Venen

OffersceneAlle beekdalen en restanten daarvan zijn in Drenthe als provinciale archeologische kernkwaliteit aangemerkt. In het gebied Emmen en haar venen ligt ten noorden van Emmer-Compascuum  het beekdal van de Oude Runde. In het uiterste zuiden ligt het beekdal van het Schoonebekerdiep of der Grenz Aa.  In de bodem van beekdalen en in die van de oude beeklopen kunnen nog bijzondere archeologische vondsten worden verwacht, zoals visfuiken of voorwerpen die aan de goden of bovennatuurlijke machten zijn geofferd, zogenaamde 'rituele deposities'.

Wat de archeologie van de beekdalen in het algemeen betekent voor onze kennis van het verleden, wordt beschreven bij het Drentsche Aa gebied. De Oude Runde en het Schoonebekerdiep staan aangegeven op de gemeentelijke archeologiekaart van Emmen.