Speciale serie ROEG! LIFE


Met de speciale reeks REOG! LIFE volgen we de veranderingen in het Drents-Friese Wold & Leggelderveld. We laten zien hoe mooi het Drents-Friese Wold is en hoe de maatregelen in het project LIFE Going up a level de natuur van het Drents-Friese Wold & Leggelderveld naar een hoger plan tillen: rijker, gevarieerder en nog spannender om te beleven.

Uitzending 2019

De afgelopen vier jaar heeft ROEG! regelmatig in het Drents-Friese Wold gekeken naar de maatregelen die er in het kader van het LIFE-project zijn genomen. In de uitzending van juni keren we nog een keer terug naar Oude Willem. Wat is er gebeurd de afgelopen vier jaar, en wat heeft dat opgeleverd? Boswachter Corné Joziasse laat het ons zien.

Met boswachter Daan Vreugdenhil gaan we in de uitzending van maart langs een aantal van de werkzaamheden van het LIFE-project. We komen stiekeme heikikkers tegen en plekjes die geschikt zijn voor een geheimzinnige specht. Verder aandacht voor spaanse koeien, rode bosmieren en drentse schapen.

Uitzendingen 2018

In de uitzending van november is ROEG te gast bij de Maatschappij voor Weldadigheid die op Landgoed Boschoord een aantal maatregelen heeft genomen om de natuur te versterken. Verder in deze uitzending aandacht voor begrazing met schapen en voor de werkzaamheden van het Drents Landschap.

In september was ROEG in het Leggelderveld om verslag te doen van de werkzaamheden die daar plaatsvinden in het kader van LIFE.

In juni was ROEG in en om de Oude Willem, dat wordt omgevormd van een landbouwgebied naar een natuurgebied. Verder in de uitzending aandacht voor kamsalamanders en valkruid: twee zeldzaamheden die je in het Drents Friese Wold nog tegen kan komen.

In de uitzending van maart 2018 staat de officiële start van de werkzaamheden in de Oude Willem  centraal.

Uitzendingen 2017

In de uitzending van april 2017 stonden water en cultuurhistorie centraal.

Uitzendingen 2016

In uitzending drie van 2016 gingen we op pad met Harald de Graaff, beheerder bij Het Drentse Landschap. Het Doldersummerveld op.

In de tweede uitzending werden we rondgeleid door boswachter Olga de Lange van Natuurmonumenten over het verrassende Leggelderveld.

De maatregelen die de komende jaren worden genomen zijn vooral bedoeld om waterhuishouding van het gebied te verbeteren. In de eerste uitzending zijn we in de kern van het gebied: De Oude Willem. ROEG loopt rond en krijgt uitleg van boswachter Corné Joziasse van Staatsbosbeheer.