Website voor inwoners en ondernemers

Deze website is bedoeld voor informatie voor inwoners en ondernemers. En als verdieping voor bezoekers van de uitbundige natuur van de Drents-Friese grensstreek. In de gekleurde balken hieronder vind je bondige informatie over de parels van het gebied en een verwijzing naar de desbetreffende website voor een bezoek.

In de menubalk hierboven vind je achtergrond informatie over werkzaamheden, organisatie, projecten, lezingen en andere bijeenkomsten voor inwoners en ondernemers.

speelnatuur bc Karin-Broekhuijsen_BRL1211

Werkzaamheden in het veld

Er wordt nog steeds gewerkt aan het verbeteren en herstellen van natuur. Doel van al deze werkzaamheden is om onze mooie natuur te behouden voor de toekomst. En we zorgen er nu voor dat de natuur sterker wordt, zodat planten en dieren beter bestand zijn tegen veranderingen. Veranderingen die we als mensen veroorzaken, maar ook veranderingen van het klimaat.

De grote maatregelen met meer impact op de omgeving, worden door Prolander uitgevoerd. Prolander werkt in opdracht van de provincie Drenthe. Meer informatie over projecten in voorbereiding en uitvoering, vind je op de website van de provincie Drenthe

aekinerzand

Grote natuurorganisaties

Beheerders aan het werk

De Drents-Friese grensstreek omvat veel natuurgebieden, die beheerd worden door verschillende organisaties en particulieren. Deze eigenaren beheren de natuur. Gedeeltelijk bepalen organisaties zelf hoe ze de natuur inrichten en voor welk doel. Maar vooral in de Natura 2000 gebieden zijn de doelen bij wet vastgelegd. De eigenaar heeft dan de opdracht deze behoud of verbeterdoelen te realiseren. Daarvoor kan de eigenaar wel subsidie van de overheid ontvangen.

Dwingelderveld

...Grote stille natte heide....

Zacht glooiende heidevelden met plassen en vennetjes. Bos, stuifzand en schilderachtige esdorpen. Voor een afwisselende fiets- of wandeltocht bent u in Nationaal Park Dwingelderveld op de goede plek.

Drents-Friese Wold

Wold zonder grenzen met een verrassende variatie aan bos en stuifzand....

Nationaal Park Drents-Friese Wold is één van de grootste natuurgebieden van Nederland. Op de grens van beide provincies wisselen bos, heide, stuifzand en grasland elkaar af.

Holtingerveld

Oerlandschap gekneed door ijs en oorlog.....

Het Holtingerveld is een gevarieerd natuurgebied met veel hoogteverschillen en afwisselingen in natte en droge natuur. Het landschap is getekend door de geschiedenis. In het Holtingerveld vindt u hunebedden, grafheuvels, oorlogsmonumenten en bomkraters.

Nieuws

Agenda