Oude Willem


Oude Willem ligt in het hart van het Drents-Friese Wold. Het landbouwgebied is circa 450 hectare groot. Daarvan ligt globaal 250 hectare in de provincie Drenthe en 200 hectare in de provincie Fryslân. Deze landbouwgronden worden weer een natuurlijk beeklandschap.

In de Oude Willem is in het afgelopen jaar heel wat veranderd. De Tilgrup is gedempt en het regenwater zoekt nu via gegraven ondiepe laagtes zijn weg richting de Vledder Aa. Door verschillende maatregelen verandert de Oude Willem van landbouwgrond naar meer uitdagende natuur. Er ontstaan geleidelijke overgangen tussen bos en grasland; aantrekkelijk voor veel dieren en planten. Om deze overgangen te creëren zijn bomen en struiken geplant, onder andere tijdens de landelijke boomfeestdag.

Eindrapportage project uitmijnen Oude Willem (pdf, 5.1 MB)

Samenvatting project uitmijnen Oude Willem (Engels) (pdf, 442 kB)

Herinrichting Oude Willem in beeld

Onderstaande uitzending van ROEG LIFE (juni 2018)  gaat over de herinrichting van de Oude Willem

Inrichtingsplan

In 2014 is het inrichtingsplan Oude Willem (pdf 1.9 MB) (pdf, 1.9 MB) vastgesteld. Hierin staan maatregelen op het gebied van natuur, water, bodem, recreatie en landschap. De Bestuurscommissie Oude Willem moet dit inrichtingsplan uitvoeren. Het project LIFE Going up a level is hier een onderdeel van en maakt de uitvoering van natuur en watermaatregelen mogelijk.