Organisatie


De Bestuurscommissie Oude Willem is verantwoordelijk voor de samenwerking tussen en een goede informatievoorziening naar alle partijen in het gebied.

De Bestuurscommissie bestaat uit bestuurders van de gemeenten Westerveld en Ooststellingwerf, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en adviseurs van de provincies Drenthe en Fryslân. De Bestuurscommissie wordt ondersteund door een projectgroep en een secretariaat.

Projectorganisatie LIFE Project

projectorganisatie-life-ow

Bestuurscommissie Oude Willem

Leden van de Bestuurscommissie Oude Willem:

 • Dhr. W. Urlings, voorzitter en woordvoerder
 • Mw. M. Jager, wethouder gemeente Ooststellingwerf
 • Dhr. H. Doeven, wethouder gemeente Westerveld
 • Dhr. R. Kreetz, gebiedsmanager Zuid-Drenthe Natuurmonumenten
 • Dhr. H. Pereboom, lid van DB Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Dhr. B. Hummelen, districtshoofd Drenthe-West van Staatsbosbeheer
 • Dhr. A. Schuiling, Prolander, secretaris

Adviseurs

 • Arthur Scheper, Provincie Drenthe
 • Yep Zeinstra, Provinsje Fryslân

Projectgroep

 • Jeroen Visser, Waterschap Drentse Overijsselse Delta
 • Hans Valk, Wetterskip Fryslân
 • Willem Klok, Natuurmonumenten
 • Ruben achter de Molen, Staatsbosbeheer
 • Arjan Janssens, gemeente Ooststellingwerf
 • Suzan Brand, gemeente Westerveld
 • Arthur Scheper, provincie Drenthe
 • Yep Zeinstra, provincie Fryslân
 • Henny Roos, provincie Fryslân
 • Anne Boonstra, Prolander
 • Alex Schuiling, Prolander

Werkgroep LIFE+ & monitoring

 • Uko Vegter, Het Drentse Landschap
 • Willem Klok, Natuurmonumenten
 • Anne Boonstra, Prolander

Projectleiding en secretariaat

Secretariaat Bestuurscommissie Oude Willem:

Prolander 
Postbus 50040
9400 LA Assen
Alex Schuiling, secretaris, e-mail: A.schuiling@prolander.nl

Anne Boonstra, projectleider LIFE Going up a level, a.boonstra@prolander.nl
of tel: (0592) 36 50 37