Leggelderveld

Het Leggelderveld is een verrassend heidegebied met veel afwisseling in hoog en laag en in nat en droog. Er groeien bijzondere planten als veenpluis, beenbreek, klokjesgentiaan en tengere heideorchis.

De werkzaamheden bestonden hier uit het plaggen van de oude heide en het verwijderen van (opslag van) bomen. Daardoor kan de jonge hei weer ontkiemen. Door het dichtgooien van greppels worden delen van het Leggelderveld vochtiger en behouden planten en dieren van natte heide hun leefgebied.

leggelderveld