Landgoed Boschoord

Landgoed Boschoord is een bijzonder gebied aan de zuidflank van het Drents-Friese Wold. Het is 650 hectare groot en bestaat voor een groot deel uit bos, maar er liggen ook veentjes en vennetjes met hoge natuurwaarden. Hier werkt de Maatschappij van Weldadigheid mee aan nieuw perspectief voor vochtige heide en hoogveentjes. met het LIFE project werd vooral ingezet op het verbeteren van de natuurkwaliteit op het landgoed.

Van bos naar heide en hoogveen

Een klein deel van het productiebos is omgevormd tot vochtige heide en hoogveentjes. Dat is gebeurd door het kappen van het productiebos, het ondieper maken van sloten en het verwijderen van jonge bomen en struiken rondom vennen en vochtige heideterreinen. De houtsnippers zijn verkocht voor biobrandstof en bomen met waarde zijn blijven staan, ook om variatie te creëren.

Door de maatregelen wordt het water beter en langer vastgehouden en krijgt de oorspronkelijke natuur weer de ruimte. Hiervan profiteren dieren zoals het heideblauwtje, de ringslang en de levendbarende hagedis.

legendaboschoord