Doldersummerveld

Doldersummerveld staat bekend als één van de soortenrijkste vochtige heidevelden van Drenthe. Sterk bedreigde plantensoorten als heidekartelblad, klokjesgentiaan, beenbreek en blauwe zegge komen hier in grote aantallen voor. Bijzonder is de aanwezigheid van een speciale hoogveenvariëteit van de gevlekte orchis.

Er komen maar liefst 111 soorten broedvogels voor. Soorten als kwartel, patrijs, gele kwikstaart, roodborsttapuit en paapje komen er voor. In de winter worden riet- en kolganzen, grutto's, regenwulpen als doortrekker waargenomen. En ook kraanvogels tonen de laatste tijd opmerkelijke belangstelling voor dit gebied.

Maatregelen

In dit gebied is kleinschalig geplagd. Waar nodig is de voormalige bouwvoor afgegraven om het teveel aan organisch materiaal af te voeren. Heide groeit namelijk beter op voedselarme grond. De uitgevoerde maatregelen waren vooral gericht op het versterken en vergroten van het natte heidegebied.

Doldersummerveld