Delen van kennis


Naast de uitvoering van maatregelen in het veld is het delen van kennis over behoud en ontwikkeling van de natuur in het Drents-Friese Wold een van de speerpunten van het project LIFE Going up a level. Zo is het doel van lezingen, excursies en veldsymposia om mensen in de regio - bewoners, ondernemers – te betrekken en te informeren en bij voorkeur in de buitenlucht met elkaar gesprek te gaan.

Veldsymposium

Op 13 september 2019 organiseerde Nationaal Park Drents-Friese Wold in samenwerking met de Bestuurscommissie Oude Willem alweer het vierde Veldsymposium over de resultaten van het project 'LIFE Going up a level'.

Lees hier een uitgebreid artikel over het LIFE project in het Friesch Dagblad: "Hoe de zonnedauw het wint van raaigras," door Wybe Fraanje:

Eerste pagina artikel Friesch Dagblad (pdf, 457 kB)

Tweede pagina artikel Friesch Dagblad (pdf, 315 kB)

Lees hier een korte terugblik en een artikel over het veldsymposium dat in Dagblad van het Noorden verscheen.

Internationaal eindsymposium

OP 17 en 18 september 2019 kwamen 60 deelnemers uit 14 landen bijeen in Lhee om te praten over natuurherstel tijdens het eindsymposium van LIFE 'Going up a level'. Met als doel om de ervaringen die we hier op de grens van Friesland en Drenthe hebben opgedaan te delen met andere Europese landen.

Burgemeester Rikus Jager van gemeente Westerveld:

"We have to act like supervisors to preserve our natural habitat and hand it over to the next generations."

Lees hier het artikel op RTV Drenthe over dit symposium.

Lees hier het verslag van Alex Schuiling van Prolander over het symposium. (pdf, 182 kB)

27fafae3-217e-4594-9f48-1e26ff234075

Voorzitter van de bestuurscommissie Oude Willem, Willem Urlings, vertelde in de aanloop naar het symposium in The Parliament Magazine over het LIFE project:

https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/opinion/post-2020-cap-can-play-crucial-role-restoring-nature.

Veldwerkdagen Voortgezet Onderwijs

Onderzoek naar poelen

Scholieren van Stad en Esch in Diever doen onderzoek naar nieuwe poelen die zijn gegraven in Oude Willem. We zijn benieuwd hoe snel deze poelen nieuwe planten en dieren aantrekt en hoe dit zich ontwikkelt in de komende jaren. Hiervoor moet in kaart worden gebracht wat de huidige situatie is van o.a. de waterkwaliteit. En er moeten metingen gedaan worden, om te kijken wat er verandert aan de situatie. Op donderdag 26 september 2019 hadden ze een veldwerkdag om onderzoek te doen.

9882ff43-02a7-48d7-a956-9fed3898f7bf

Onderzoek naar uitmijnen

Scholieren van het Stellingwerfcollege in Oosterwolde werden betrokken bij het experiment uitmijnen. Zij trokken het veld in en maakten vegetatieopnamen, namen grondmonsters en hebben deze scheikundig beoordeeld. Twee locaties werden daarbij vergeleken: het onderzoeksgebied Oude Willem en de andere bovenloop van de Vledder Aa, het Aekingerbroek.

veldwerkdag 4

De veldwerkdagen zijn gebaseerd op de aanpas van IVN Jongerenadviesbureau. De scholieren vormen een echt adviesbureau en brengen over het uitgevoerde onderzoek een advies uit aan de opdrachtgever.

Experiment Uitmijnen

Een bijzonder onderdeel in het project LIFE Going up a level was het experiment uitmijnen. Het was een belangrijke schakel in de omvorming van de Oude Willem tot natuurgebied. Het consequent maaien en afvoeren in combinatie met selectief bemesten moest gaan zorgen voor het onttrekken van fosfaat aan de bodem. Het experiment was niet nieuw, de schaal waarop het hier gebeurde – een gebied van ruim 300 hectare – is dat wel.

lezing 24102016 1

Het uitmijnen in Oude Willem is opgezet voor een proefperiode van vijf jaar. De proef moet inzicht opleveren tegen welke praktische problemen je aanloopt als je de methode op zo’n groot oppervlakte toepast met een grote variatie aan percelen. De inzet daarbij is om zoveel mogelijk te werken met een vaste groep pachters.

Periodiek wordt een bijeenkomst gehouden met deze pachtersgroep. Op deze bijeenkomsten wordt kennis en ervaring uitgewisseld.

Antea Group en NMI (Nutriënten Management Instituut in Wageningen) verzamelen in elk najaar de metingen aan bodem en gewas en verwerken dit in een rapportage (pdf, 1.1 MB). De resultaten worden aan de pachters gepresenteerd.

Voor meer informatie over het uitmijnen kunt u rechtsreeks contact opnemen met Antea:

Rienk de Lange:   rienk.delange@anteagroup.com

mobiel: +31 6 30047467

Documenten uitmijnen

Jaarrapportage 2017 (pdf, 1.1 MB)

Nieuwsbrief (pdf, 780 kB)

Demonstratie Combcut  (juli 2016)

Demonstratie door pachter met combcut, een maaimachine die kan worden ingezet om het gewas te kammen en selectief onkruiden te maaien.

LinkedIn groep LIFE+ Drents-Friese Wold en Leggelderveld

Voor het delen en ontwikkelen kennis rondom behoud en ontwikkeling van natuur in het Drents-Friese Wold en leggen van (internationale) contacten is een LinkedIn-groep gestart. Aanmelden om deel te nemen aan deze groep kan hier: LinkedIn groep Life+ Drents-Friese Wold en Leggelderderveld. De groep zal vooral in de aanloop naar en na het kennisatelier, dat in 2019 wordt georganiseerd, worden geactiveerd.