Jan van Oene benoemd tot voorzitter duurzaam toerisme, werkgroep aan de slag


Regionaal Landschap Drents Friese Grensstreek geeft de komende jaren een impuls aan duurzaam toerisme. Dit betekent het versterken van toerisme op een manier die ecologisch houdbaar, sociaal aanvaardbaar en economisch vitaal is. Inmiddels zijn er plannen voor duurzaam toerisme gemaakt en werkgroepen ingesteld met daarin vertegenwoordigers van de belangrijkste gebiedspartijen. Inmiddels is bekend dat Jan van Oene onafhankelijk voorzitter wordt van de werkgroep.

Regionaal Landschap Drents Friese Grensstreek
Van Oene is een ervaren procesbegeleider en beleidsadviseur toerisme en recreatie. Hij heeft ervaring met toerisme in de Nationale Parken in Overijssel. Van Oene: ‘Kernpunt van mijn werkzaamheden ligt op de verbinding tussen de overheid en het bedrijfsleven.’

Het project voor duurzaam toerisme heeft als doel te komen tot een gebied waar bezoekers vanuit dorpen en verblijfsaccommodaties slim worden geleid naar de juiste gebieden en routes, mede afhankelijk van interesse in en draagkracht van dat gebied. Hierin varen ook economische belangen wel bij, aangezien de bestedingen vooral plaatsvinden bij recreatiebedrijven en bij de middenstand in de dorpen. Een goede zonering en bijbehorend bezoekersbeheer zijn daarbij belangrijke instrumenten.