Landschapsbiografie


In 2020 hebben we opdracht gegeven aan bureau Overland om een landschapsbiografie over de Drents-Friese grensstreek op te stellen. Deze is inmiddels gereed. Begin 2024 zal de landschapsbiografie in de boekhandel liggen.

De Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese grensstreek heeft als voorwaarde meegegeven dat de biografie strikt beschrijvend moet zijn. Daarom is de ontstaansgeschiedenis zo objectief mogelijk weergegeven. De volgende stap is het opstellen van de landschapsvisie over de toekomst van het gebied. Dan wordt invulling gegeven aan de vraag wat we uit het verleden zodanig waarderen dat het ook in de toekomst moet blijven bestaan.

Ben je benieuwd naar de landschapsbiografie? De volledige tekst van de biografie is te lezen op onze website. Als je wezenlijk onderdelen in de biografie mist, kun je dat bij ons aangeven. Contactgegevens vind je onder hier.

Webinar - lezing biografie

Op 25 november 2021 vond het webinar plaats over de landschapsbiografie. In deze lezing vertelden de schrijvers van de landschapsbiografie samenvattend over de biografie. Het webinar is opgenomen en hieronder terug te kijken.

Tijdens het webinar konden luisteraars vragen stellen in de chat. De vragen zijn naderhand schriftelijk beantwoord en vind je hier. (pdf, 195 kB)

Heb je na het kijken inhoudelijke vragen over de landschapsbiografie? Stuur deze dan naar de mail dwingelderveld@drenthe.nl. Voor suggesties over het vervolg (de landschapsvisie) komt er gelegenheid in 2022 om mee te denken. Om op de hoogte te blijven van bijeenkomsten en informatie over de landschapsvisie, kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief.

De voorlopige planning van de landschapsvisie werd in het webinar gepresenteerd. Hier kun je de desbetreffende sheet nog nalezen. (pdf, 202 kB)