Werkgroep communicatie, educatie en recreatie


De Nationale Parken Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold zijn samen met het Holtingerveld in dit gebied kroonjuwelen van de Nederlandse natuur. Het zijn gebieden waar we vandaag van willen genieten en die we morgen willen delen met anderen. Om deze gebieden duurzaam te behouden is het van belang  dat het gebied brede ondersteuning krijgt vanuit de samenleving.

Communicatie, educatie en natuurgerichte recreatie zijn er op gericht de bezoeker te laten beleven wat de intrinsieke waarde van natuur en  landschap is. Op deze wijze leveren zowel de communicatie en educatie als de natuurgerichte recreatie een essentiële bijdrage aan de rechtvaardiging van het behoud en de ontwikkeling van de waardevolle natuur, cultuur en het omliggende landschap.

bosproject_web

Om de uitvoering van communicatie, natuureducatie en natuurgerichte recreatie in het gebied is een werkgroep Communicatie, Educatie en Recreatie in het leven geroepen, onder aansturing van de Stuurgroep Drents-Friese Grensstreek.
In de werkgroep C&E van het Regionaal landschap zijn vertegenwoordigd: Staatsbosbeheer, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, IVN Natuureducatie, Provincie Drenthe, Gemeente De Wolden, Gemeente Midden Drenthe, Westerveld, en Ooststellingwerf, Touristinfo de Wolden.