Organisatie Regionaal Landschap


Overlegorgaan Regionaal Landschap

Het Overlegorgaan Regionaal Landschap is samengesteld uit organisaties of belangengroepen in en rond de Nationale Parken en Holtingerveld. Het secretariaat is ondergebracht bij de provincie Drenthe. De samenstelling is als volgt:

Samenstelling Overlegorgaan Drents-Friese Grensstreek

Organisatie

Naam bestuurslid

onafhankelijk voorzitter H. Haerkens
secretaris C. Scholten-van der Scheer
Provincie Drenthe E. van Dijk
Provincie Fryslân M. de Vries
Waterschap Drents-Overijsselse Delta N. Koks
Gemeente Westerveld A. Schoenmaker
Gemeente Weststellingwerf T. Hartog
Gemeente Ooststellingwerf J. van Weperen
Gemeente De Wolden G. Hempen-Prent
Gemeente Midden Drenthe J. Schipper
Staatsbosbeheer W. Neutel
Natuurmonumenten J. Gorter
Het Drentse Landschap S. van der Meer
LTO Noord A. Steenbergen
Recreatieschap Drenthe D. Dijkstra
Recron P. Ellens
Drents Particulier Grondbezit H.J.G. Westra van Holthe
Maatschappij van Weldadigheid M. Wiersma

De projectgroep Regionaal Landschap

De projectgroep (of ambtelijke werkgroep) Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek bereidt de vergaderingen voor de Stuurgroep voor.

Functie/organisatie

Naam werkgroep lid

samenstelling ambtelijke werkgroep

voorzitter

C. Scholten-van der Scheer

secretaris

E. Sapulete

Provincie Fryslân

A. Kramer

Waterschap Drents Overijsselse Delta

M. Wendt

Gemeente Westerveld

S. Brand

Gemeente Weststellingwerf

R. Talens

Gemeente Ooststellingwerf

M. Hania

Gemeente De Wolden

R. Tolman

Gemeente Midden Drenthe

R. Scholtens

Staatsbosbeheer

G. Vis

Natuurmonumenten

E. Menkveld

Het Drentse Landschap

U. Vegter

LTO Noord

A. Kooistra

Recreatieschap Drenthe

R. Stam

Recron

vacature

IVN

W. Meijberg

Maatschappij van Weldadigheid

J. Kruijer

Drents Particulier Grondbezit

M. van Steenwijk

Voor meer informatie en contact kunt u mailen met het secretariaat