Voldoende nectar voor insecten en vlinders in het Dwingelderveld


Om te zorgen dat vlinders en overige insecten het hele jaar door voldoende voedsel vinden in de vorm van nectar, legt Natuurmonumenten speciale plekken  aan waar volop planten kunnen groeien en bloeien.

In dit project wordt ook de deelnemersgelden gestoken die in 2023 zijn geind bij evenementen in het Dwingelderveld. Zo komt deze bijdrage weer ten goede aan de natuur en kan iedereen ervan genieten.

Op het Dwingelderveld groeit heide. Dit herken je aan de prachtige paarse gloed van bloemetjes. De heide bloeit van half augustus tot begin september. In deze periode is er veel nectar voor insecten en vlinders te vinden. In de rest van het jaar hebben ze ook nectar nodig om te overleven. Dit vinden ze op andere bloemen, zoals biggenkruid en paardenbloemen. Door de verdroging en verzuring van de bodem, groeien er niet veel meer van deze planten. Om insecten te helpen zijn er sinds kort nectarstapstenen aangelegd. Hier zaait Natuurmonumenten veel van deze planten en geeft ze de kans om te bloeien.

In het veld zijn de ‘stapstenen’ te herkennen als een afrastering van 10 bij 10 meter, verspreid over het noordelijke deel van het Dwingelderveld. De insectenstapstenen liggen dicht bij elkaar. Zo kunnen vlinders en insecten zich beter verspreiden over het gebied en is er meer nectar te vinden gedurende het hele seizoen. In het Dwingelderveld leven bijzondere vlinders, zoals het gentiaanblauwtje en de aardbeivlinder. We verwachten dat deze soorten gebruik maken van de stapstenen. Daarnaast zijn deze nieuwe plekken op de hei, een mooie verstopplek voor adders en kan zelfs de roodborsttapuit hier gaan broeden.

Op het Dwingelderveld loopt de schaapskudde samen met de herder. De kudde graast alles mooi open, waardoor de heide ruimte krijgt om te groeien. Doordat schapen niet bij de afgezette stukken kan komen, krijgen planten zoals biggenkruid, muizenoor en de paardenbloem kans om te gaan bloeien. En kunnen insecten en vlinders gebruik maken van de nectar.

Aankomend najaar pakt Natuurmonumenten dit nog iets grootschaliger aan en worden er stukken heide gemaaid en gechopperd, hierbij halen we de bovenste laag van de grond af. Vervolgens brengen we maaisel van een kruidenrijk grasland, gelegen aan de rand van het Dwingelderveld over naar het gemaaide gebied op de hei. Je kunt dit zien als een soort maaiseltransplantatie. Op deze manier proberen we meer biodiversiteit op de heide in het Dwingelderveld te creëren.


Kommavlinder, foto: Ben Walet

Gewone paardenbloem, foto: Annelies Vriens

Aardbeivlinder, foto: Nel Appelmelk