Update werkzaamheden de Streng


Staatsbosbeheer werkt stapsgewijs aan omvorming van productiebos naar natuurlijk bos in het Drents-Friese Wold. Afgelopen winter zijn zaailingen van uitheemse soorten zoals Amerikaanse eik en Japanse lariks weggehaald. Aan de andere kant zijn zo'n 6.000 nieuwe (inheemse) bomen geplant.

Lees hierover meer in de digitale nieuwsbrief van Staatsbosbeheer. (pdf, 1.4 MB)